Dofinansowanie projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu utrzymywania czystości

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu: innowacyjnego systemu utrzymywania czystości. W ramach projektu zostanie wybudowany budynek hali składający się z części murowanej, (gdzie będzie ekspozycja produktu oraz część sprzedażowa i serwisowa) oraz części magazynowej (konstrukcja stalowa). Budynek będzie zasilany energią z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo zostaną zakupione specjalistyczny samochód serwisowy z zabudową, urządzenia wyposażenia oraz montażowe i serwisowe. Projekt wpisuje się w RIS3WŚ w części ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO: Budownictwo-roboty budowlane specjalistyczne skutkujące np. redukcją zużycia energii przez budynki.

Wszystkie urządzenia są niezbędne do wprowadzenia do dystrybucji, montażu i serwisowania najnowszego gwarantującego innowacyjność przedsięwzięcia w postaci odkurzacza centralnego.

Specjalistyczny samochód serwisowy wyposażony w specjalną zabudowę pozwoli bezpiecznie dostarczyć do klienta urządzenie przygotowane do montażu. Specjalistyczna zabudowa umożliwi przewóz narzędzi serwisowo montażowych. Pojazd będzie wykorzystywany również do serwisu urządzenia na miejscu u klienta.
Specjalistyczne narzędzia do montażu i serwisu pozwolą pracownikom na bezpieczny i szybki montaż odkurzacza centralnego u klienta.
Meble (meble do pomieszczeń socjalnych, regały ekspozycyjne, lada sprzedażowa, stoły serwisowe,) służyć będą do bezpiecznego przechowywania części odkurzacza centralnego, komfortowej obsługi klienta oraz bezpiecznej pracy zatrudnionych pracowników. Komputery wykorzystywane będą doprojektowania instalacji odkurzacza w budynku klienta.

Całość inwestycji pozwoli Wnioskodawcy mieć pewność, że będzie się w czołówce tych, którzy wprowadzą na rynek na terenie Polski nowe innowacyjne energooszczędne odkurzacze centralne i w dłuższej perspektywie czasowej i posłużą do wzrostu konkurencyjności WOJCIECH KWIATKOWSKI TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA „MAX”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1,
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,
7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 978 336,87
8. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,
9. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1,
10. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,
11. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 3,5
12. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] – 3,5

Wartość ogółem 1 778 268,59
Wydatki kwalifikowalne 1 445 746,82
Wnioskowane dofinansowanie 799 931,72
Wkład UE 799 931,72
Wkład własny 978 336,87